BETONOVÉ KONSTRUKCE

 • železobetonové a drátkobetonové podlahy
 • průmyslové betonové podlahy se vsypem
 • průmyslové podlahy s povrchovou úpravou pod finální povrchy

 

LITÉ SAMONIVELAČNÍ POTĚRY, ANHYDRITY

 • lité samonivelační potěry na cementové bázi typu
 • anhydrity

 

SYNTETICKÉ PRŮMYSLOVÉ PODLAHY

 • lité tenkovrstvé podlahy ze syntetických pryskyřic a plastobetony
 • epoxidové nátěry
 • polymercementové stěrky

 

BETONOVÉ KONSTRUKCE

Průmyslové betonové podlahy
Nezanedbatelný podíl v našem výrobním programu mají železobetonové a drátkobetonové průmyslové podlahy s povrchem zušlechtěným otěruvzdornými vsypy minerálními, korundovými nebo metalickými.

Tyto podlahy se používají především pro:

 • odolnost proti mechanickému opotřebení
 • vysokou únosnost
 • dlouhou životnost i ve značně exponovaných podmínkách
 • velmi dobrou estetiku
 • nízké pořizovací náklady
 • krátkou dobu potřebnou na provedení


Tato varianta průmyslových podlah je vhodným řešením v prodejních prostorech supermarketů, skladovacích a výrobních halách, podzemních garážích, sportovištích, manipulačních plochách, heliportech, či v opravnách a dílnách. Velkou oblibu si strojně hlazené podlahy získaly také svojí snadnou udržovatelností, protože je lze velmi úspěšně udržovat běžnými mycími stroji a jsou odolné veškerým běžným saponátovým čistícím prostředkům.


Chladící desky zimních stadionů

Zhotovování chladících desek zimních stadionů je speciální činností v našem výrobním programu, kterou se zabýváme již od roku 2000, přesto že v tomto směru dosahujeme velmi dobrých výsledků, snažíme se naší technologii dále zdokonalovat a vyvíjet. Do současné doby jsme úspěšně provedli více jak 20 ledových ploch. Vzhledem k tomu, že se jedná o bezesparé plochy s vysokými a specifickými nároky, je nutno při provádění dodržovat přísná a pro běžné betonáže netradiční technologická pravidla a zákonitosti, která jsou velmi ceněným know- how naší společnosti.  
Reference zimních stadionů: Cheb, Chrudim, Plzeň, Jaroměř, Praha-Lužiny, Benešov, Ostrava, Opava, Klášterec n. O., Třemošná, Frýdlant, Sazka Arena - Vysočany, Havířov, Žilina, Litoměřice, Sedlčany, Moravské Budějovice, Litvínov, Syner Arena - Liberec.  
Arény: O2 Aréna-Vysočany, Home Credit Aréna Liberec, KV Aréna Karlovy Vary


Lité samonivelační cementové potěry a anhydrity


LITÁ BETONOVÁ PODLAHA

Používáme pouze značkové a certifikované materiály, kdy podlaha pak má parametry:

 • značková, certifikovaná a vysoce kvalitní litá podlaha
 • dokonale rovná podlaha v tloušťkách již od 40 mm ( Cemlit od 30mm) do novostaveb i rekonstrukcí
 • ideální použití také do dřevostaveb, sklepů, dílen, u vnitřních bazénů, wellness ,podlah v administracích a bytových domech.
 • perfektní ve spojení s teplovodním nebo elektrickým podlahovým topením
 • splňuje veškeré požadavky normy ČSN 74 4505 a potěr odpovídá ČSN EN 13813
 • dosahuje vždy vysoké pevnosti v tlaku i v tahu za ohybu (piano, akvárium, vířivka atd.)
 • samonivelační potěr typu např. CEMFLOW může být použit oproti anhydritu v trvalé vlhkých prostorech (bazény, sklepy)
 • litá betonová podlaha je kompletně hotova za jeden den
 • nemusí se vyztužovat kari sítí

 

ANHYDRITY

Používáme pouze značkové a certifikované materiály, kdy podlaha pak má parametry:

 • značková, certifikovaná a vysoce kvalitní litá podlaha
 • dokonale rovná podlaha v tloušťkách již od 35 mm do novostaveb i rekonstrukcí
 • perfektní ve spojení s teplovodním nebo elektrickým podlahovým topením
 • splňuje veškeré požadavky normy ČSN 74 4505 a potěr odpovídá ČSN EN 13813
 • dosahuje vždy vysoké pevnosti v tlaku i v tahu za ohybu (piano, akvárium apod.)
 • litá anhydritová podlaha je kompletně hotova za jeden den
 • nemusí se vyztužovat kari sítí


SYNTETICKÉ PRŮMYSLOVÉ PODLAHY


Epoxidové stěrky a nátěry

Syntetické stěrky a nátěry, jako povrchy průmyslových podlah se používají především na ochranu povrchu betonových podlah před chemickým působením agresivních látek, jako jsou např. kyseliny, louhy, chloridy, nebo ostatní látky, které rozrušují beton. Tyto povrchy jsou absolutně nenasákavé, proto se používají mimo jiné i v potravinářských provozech a zdravotnických zařízeních. Stěrky a nátěry se dodávají ve všech barevných odstínech, povrch je sklovitě lesklý, nebo hedvábně matný a vzhledem k vysoké estetické úrovni jsou vhodné i do reprezentačních prostor, ovšem díky své mechanické odolnosti jsou vhodné i do exponovaných výrobních provozů. Aplikací vhodně zvolené zrnitosti křemičitého písku do vrstvy stěrky lze docílit i protiskluzných povrchů, které jsou ideální na spádové nájezdové rampy, nebo schodiště. Rozhodujícím faktorem pro dlouhodobou životnost a bezporuchový provoz stěrky je kvalita podkladové vrstvy, která musí být pevná - min. pevnost v tlaku 17 MPa, suchá - max. zbytková vlhkost 2,5 % a prostá všech mastných skvrn. Jako druhy použitého pojiva u syntetických stěrek se nejčastěji používají epoxidové bezrozpouštědlové pryskyřice s tvrdidlem, speciálními aditivy a pigmenty. Jako plniva se používají křemičité písky v příslušném granulometrickém složení, nebo speciální příměsi, např. grafit. Příslušný poměr jednotlivých složek zajišťuje požadované technické parametry podle aktuálních podmínek a charakteru provozu.

 

Samonivelační stěrky na bázi speciálních cementů

Jsou speciálně sestavené samonivelační směsi obsahující polymercementy, agregáty, příměsi a přísady. Tyto stěrky se používají pro vyrovnání hrubých betonových povrchů a sanace stávajících a opotřebených podlah. Předností těchto materiálů je nenáročný způsob aplikace, vysoká produktivita a cenová dostupnost. Po vytvrzení vytváří tato směs atraktivní, trvanlivý a odolný povrch, vhodný do výrobních a skladovacích provozů, garáží, velkoobchodů apod. Rozhodujcím faktorem pro dlouhodobou životnost a bezporuchový provoz stěrky je kvalita podkladové vrstvy, která musí být pevná - min. pevnost v tlaku 17 MPa, suchá - max. zbytková vlhkost 4 % a prostá všech mastných skvrn.  
Specifické vlastnosti stěrek:

 • rychlá a snadná aplikace
 • pochůzdnost po 3-4 hodinách
 • plné zatížení do 7 dnů
 • samonivelační schopnost
 • zvýšená odolnost v obrusu


Varianty aplikačních možností

 • dvouvrstvý epoxidový nátěr
 • vícevrstvá nekluzná epoxidová stěrka v různých tloušťkách
 • litá samonivelační epoxidová stěrka
 • litá samonivelační polymercementová stěrka
 • antistatická epoxidová podlaha do speciálních provozů
 • speciální PU stěrka - do exteriéru, odolná klimatickým vlivům


Jednou z dominantních předností, která předurčuje tyto podlahové systémy pro co nejširší uplatnění je kromě jejich technických parametrů také produktivita při pokládce. Průměrná docílená produktivita naší firmy je u těchto systémů až 2000 m2 denně. Technické parametry a výčet našich referencí jsou dostatečným a přesvědčivým argumentem o vhodnosti těchto systémů průmyslových podlah všude tam, Kde jsou kladeny požadavky na vysokou kvalitu, estetiku a dlouhodobou životnost.  
 
Volba materiálu a technologie.
Posouzení a měření kvality podkladu, navržení správné technologie a volbu vhodného materiálu provádí naše firma zdarma a čerpá přitom z bohatých zkušeností získaných z mnoha realizací v různých podmínkách provozu. Naši technici čerpají z dlouhodobých zkušeností a z vyhodnocování a systematického pozorování již realizovaných průmyslových podlah.

 

HYDROIZOLACE

Provádíme i svařované izolace proti střednímu radonu s použítím materiálu Stafol 914 0,7 a 0,8mm.